തൈരില്‍ കറിവേപ്പില, കഷണ്ടിക്ക് നല്ലൊരു ഒറ്റമൂലി

84

തൈരില്‍ കറിവേപ്പില ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം